Skip to main content

Organizator / organizatorka poslovanja

Imate znanja in izkušnje na področju poslovanj, menedžmenta in podjetništva?

Želite izboljšati vaše poslovne priložnosti, poudariti vašo strokovnost, spodbuditi vašo ambicioznost ter dokazati vašo inovativnost?

Če ste na zgornja vprašanja odgovorili z da, potem se prijavite v postopek preverjanja in potrjevanja za pridobitev NPK Organizator/organizatorka poslovanja.

 

Zakaj izbrati NPK Organizator/organizatorka poslovanja?

  • Zagotovili si boste boljšo prihodnost.
  • Pridobili boste samozavest, postali boste neodvisni.

 

Postopek pridobivanja NPK Organizator/organizatorka poslovanja

Nacionalna poklicna kvalifikacija ponuja možnost ovrednotenja in potrditve  spretnosti in znanj, pridobljenih z neformalnim učenjem in je uradno potrdilo, s katerim boste lahko dokazovali svojo usposobljenost za opravljanje poklica.

Postopek pridobivanja NPK je relativno hiter, saj se lahko pri pridobivanju NPK upoštevajo spretnosti in znanja, ki jih organizatorji poslovanja pridobite med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom ali prostočasnimi dejavnostmi, z udeležbo na neformalnih programih izobraževanja, s samoučenjem ipd…

 

Informacije o postopku preverjanja in potrjevanja (NPK)

Vrsta programa: NPK Organizator / organizatorka poslovanja

Raven kvalifikacije: SOK 6, EOK 5

Strokovna znanja in spretnosti: glej poklicni standard Organizator/ organizatorka poslovanja 03186710 in točko 11 Kataloga znanj.

Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo:

  • najmanj srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri,
  • vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju poslovodenja in upravljanja, ki jih kandidat dokaže z delodajalčevim referenčnim pismom.

 

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 

Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

  1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

 

Načini preverjanja

Praktično preverjanje in zagovor.

Dodatne informacije:

Ne odlašajte,
vpišite se že danes

Vpis Vpis Vpis