Ekonomski tehnik – poklicni tečaj

 

Vas zanima področje ekonomije in poslovnega sveta? Se želite naučiti osnov vodenja in poslovanja, sodobnih trendov na področju trženja, krepiti podjetniško miselnost in stopiti na samostojno pot?

 

 

Potem je poklic ekonomski tehnik pravi za vas. V  programu boste pridobili splošna in temeljna ekonomsko-poslovna znanja ter se naučili analitičnega mišljenja. Razvili boste organizacijske sposobnosti, sposobnosti timskega povezovanja in krepili podjetniško miselnost.

 

 

Zakaj vpis v program?

Z ekonomijo se dnevno srečujemo tako v našem zasebnem, kot tudi v poslovnem svetu. Ekonomski tehniki so bili in bodo temelj različnih gospodarskih dejavnosti. Iskanost profila ekonomskega tehnika je trenutno v porastu, saj se podjetja odpirajo na različne domače in tuje trge.

Kot ekonomski tehnik se lahko zaposlite na komercialnem področju, področju financ, računovodstva, na delovnih mestih v državni upravi, v malih in velikih podjetjih in v samostojnem podjetništvu.

Ekonomski tehnik je poklic, ki odpira številna vrata, lahko pa je tudi nadgradnja vašega sedanjega poklica.

 

Pogoji za vpis
Končani vsaj štirje letniki katere koli srednje šole z maturo ali brez.

 

Predavanja
Potekajo od oktobra do maja, 2-krat do 3-krat na teden v popoldanskem času, praviloma od 17. do 20. ure. Izobraževanje traja eno leto in omogoča pridobitev poklica ekonomski tehnik. Obvezno je tudi praktično usposabljanje pri delodajalcu.


Predmetnik
•  Poslovanje podjetij s projekti
•  Ekonomika
•  Delovanje gospodarstva /dva vsebinska sklopa/
•  Komercialno poslovanje /trije vsebinski sklopi/
•  Neposredno trženje
•  Odprti kurikul: Podjetništvo
•  Praktično usposabljanje pri delodajalcu


Zaključek šolanja
Kandidati program končajo s poklicno maturo:

• SLOVENŠČINA: pisno – ustno
• GOSPODARSTVO: pisno – ustno
• TUJI JEZIK ALI MATEMATIKA: pisno – ustno
• IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR 
Če ste maturo enkrat že opravili, se vam splošni predmeti priznajo, zato opravljate samo izpita iz dveh strokovnih predmetov.