Ekonomski tehnik – poklicni tečaj

 

Ekonomski tehnik je poklic, ki odpira številna vrata, lahko pa je tudi nadgradnja vašega sedanjega poklica.

 

Program je namenjen vsem, ki so končali katero koli štiriletno srednjo šolo in bi si radi pridobili znanja za delo na področju ekonomije, komerciale, financ, poslovodenja ipd.

Izobraževanje traja eno leto in omogoča pridobitev poklica ekonomski tehnik. Obvezen je tudi praktični pouk in opravljena delovna praksa.

Zaposlitvene možnosti
Kot EKONOMSKI TEHNIK se lahko zaposlite na komercialnem področju, področju financ, računovodstva, na delovnih mestih v državni upravi in v samostojnem podjetništvu.

Pogoji za vpis
Končani vsaj štirje letniki katere koli srednje šole z maturo ali brez.

Predavanja
Potekajo od oktobra do maja, 2-krat do 3-krat na teden v popoldanskem času, praviloma od 17. do 20. ure.

Predmetnik

•  Poslovanje podjetij s projekti
•  Ekonomika
•  Delovanje gospodarstva /dva vsebinska sklopa/
•  Komercialno poslovanje /trije vsebinski sklopi/
•  Neposredno trženje
•  Odprti kurikul: Podjetništvo
•  Praktični pouk /delo v šoli/
•  Praktično usposabljanje pri delodajalcu

Zaključek šolanja
Kandidati program končajo s poklicno maturo:

• SLOVENŠČINA: pisno – ustno
• GOSPODARSTVO: pisno – ustno
• TUJI JEZIK ALI MATEMATIKA: pisno – ustno
• IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR
 

 Če ste maturo enkrat že opravili, se vam splošni predmeti priznajo, zato opravljate samo izpita iz dveh strokovnih predmetov.