POKLICNA MATURA

KOLEDAR POKLICNE MATURE

ŠOLSKO LETO 2018/2019

 

 

 

 

 

Jesenski izpitni rok poklicne mature 2019


6.julij 2019
Zadnji rok za prijavo k poklicni maturi

14. avgust 2019
Zadnji rok za naknadno prijavo k poklicni maturi iz upravičenih razlogov

 

20. avgust 2019
Zadnji rok za pisno odjavo od poklicne mature

 

Pisni izpiti

24. avgust 2019
Slovenščina

26. avgust 2019
Matematika

28. avgust 2019
Angleščina

30. avgust 2019                                                                                                                                2. predmet – pisni izpit

 

Od 24. avgusta do 4. septembra 2019

Ustni izpiti in 4. predmet 
 

9. september 2019

Seznanitev kandidatov z uspehom pri poklicni maturi

 

12. september 2019
Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo