Socialna aktivacija Gorenjske (sklop 2)

 

Naslov projekta: Socialna aktivacija Gorenjske (sklop 2)

Vodilni partner konzorcija: Ljudska univerza Kranj

Ostali partnerji v konzorciju: Ljudska univerza Jesenice

Obdobje trajanja projekta: od 23. 09. 2019 do 30. 09. 2022

Logo SA Gorenjske

 

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad bosta v letih 2019 – 2022 sofinancirala projekt Socialne aktivacije Gorenjske (sklop 2). Glavni cilj projekta je nuditi vsebine izbrani ciljni skupini in na celovit način prispevati k reševanju problemov socialne izključenosti in tveganja revščine za udeleženke ter k izboljšanju njihove zaposljivosti.Glavni cilji projekta:
 

  • razvoj socialnih kompetenc udeleženk,
  • dvig funkcionalnih kompetenc udeleženk za aktivno reševanje socialnih problematik,
  • dvig motivacije in opolnomočenje udeleženk za vstop na trg dela,
  • dvig oziroma pridobitev delovnih kompetenc tj. uporabnih znanj, spretnosti in sposobnosti za izboljšanje možnosti vstopa na trg dela,
  • okrepitev sodelovanja različnih deležnikov v lokalnem/regionalnem okolju, ki se aktivno ukvarjajo z udeleženkami. 

 

Ciljna skupina:
 

Polnoletne ženske iz drugih kulturnih okolij z jezikovnimi ovirami, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo in so:

  • upravičenke/prejemnice DSP ali
  • na podlagi ZUTD vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali
  • na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali
  • neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.

 

    

 

    

 


EU skladi 

 

Dobre zgodbe LUK:
 

 

Objave v medijih:
 

 

 

                                   

 

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru OP EKP 2014–2020, 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe: »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja: »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«

 

 

Iris Zavelcina


T: 04 280 48 18

socialna-aktivacija@luniverza.si

 

 

 

 

 

MEDKULTURNA KNJIŽICA RECEPTOV

 

ZGODBE O PRIHODU V SLOVENIJO