Skoči na glavno vsebino

Računalniško in digitalno opismenjevanje

Temeljni namen programa je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni računalnik in ponuditi osnovno računalniško in digitalno usposabljanje (predstavitev in uporaba interneta, delo z elektronsko pošto, seznanitev z digitalnimi potrdili, e-komunikacija z državno upravo, osnove digitalne fotografije), ki bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi vsem, ne glede na starost ali doseženo izobrazbo.

Glavni cilj programa je pospeševanje oz. izboljšanje komuniciranja v smeri računalniške in digitalne pismenosti s katero bodo lahko udeleženci enakovredno komunicirali s širšim okoljem. Želimo torej povečati usposobljenost oseb, ki se prilagajajo strukturnim spremembam, ki so rezultat razvoja informacijske družbe.

Ciljna skupina so odrasli, ki imajo nizko raven pismenosti ter nimajo izkušenj z računalniško in digitalno tehnologijo in to znanje potrebujejo v vsakdanjem življenju in pri poklicnem delu.

 

Udeleženci v programu bodo:

 • spoznali osnovne pojme, ki so vezani na internet in njegovo uporabo;
 • znali uporabljati internet in elektronsko pošto;
 • spoznali osnovna navodila varne rabe interneta;
 • spoznali pomen in uporabo digitalnih potrdil;
 • spoznali osnovne spletne storitve e-komunikacije z državno upravo;
 • znali uporabljati osnovne storitve digitalne fotografije.

 

Tematski sklopi:

 1. Uporaba interneta
 2. Osnove dela z elektronsko pošto
 3. Varnost na internetu
 4. Digitalna potrdila
 5. E-komunikacija z državno upravo
 6. Digitalna fotografija

 

Trajanje programa: 50 ur. Teoretični del 25 ur in praktični del 25 ur.

Način izvedbe:
Izobraževalne delavnice se bodo predvidoma izvajale 2 - krat na teden, in sicer po 4 izobraževalne ure. Delo v delavnicah je predvideno v manjših skupinah, največ 12 udeležencev na izvedbo.

Udeležba v programu je brezplačna. Program sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad.

Ostali projekti

Vsi projekti

Ne odlašajte,
vpišite se že danes

Vpis Vpis Vpis