Skoči na glavno vsebino

RaSTKo - Razvoj spretnosti in temeljnih kompetenc

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus. http://www.evropskasredstva.si/ 

Ljudska univerza Kranj je na javnem razpisu Temeljne kompetence 2023-2029 Ministrstva za vzgojo in izobraževanje pridobila finančna sredstva za izvajanje projekta RaSTKo - Razvoj spretnosti in temeljnih kompetenc, ki se bo izvajal do junija 2029. Programi, ki se izvajajo v sklopu projekta, so za udeležence brezplačni. Pri izvajanju programov bomo sodelovali z različnimi izvajalci, strokovnimi delavci ter skušali pokriti različna področja za dvig spretnosti in kompetenc odraslih, še posebej ranljivih skupin.

Namen projekta: povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

Aktualne izobraževalne programe projekta RaSTKo, ki jih izvajamo na Ljudski univerzi Kranj, v Šolskem centru Kranj in Biotehniškem centru Naklo, si oglejte v ZGIBANKI.

Program Št. ur Termin Spletna prijavnica

Angleščina - obnovitveni tečaj

40 jesen 2024 PRIJAVA

Angleška konverzacija

40 jesen 2024 PRIJAVA

Excel - osnovni

40 jesen 2024 PRIJAVA

Excel - nadaljevalni

40 jesen 2024 PRIJAVA

Skrivnosti finančne varnosti

40 jesen 2024 PRIJAVA

Angleščina - obnovitveni tečaj

Vstopite v svet samozavestne komunikacije in izpopolnite svoje jezikovne spretnosti v angleščini.

Obnovitveni tečaj angleščine se osredotoča na širjenje besedišča in izboljšanje slovničnih zmožnosti. Prinaša praktična orodja, ki jih potrebujete za učinkovito komuniciranje v različnih okoliščinah. Preko interaktivnih vaj ne boste pridobili le trdne jezikovne osnove, izboljšali svojega pisanja in govorjenja v angleščini, temveč tudi okrepili samozavest pri rabi jezika v vsakdanjih situacijah. Učenje bo dinamično in zabavno, kar vam bo omogočilo hitrejši napredek. Premagali boste jezikovne ovire, razširili svoje obzorje in dosegli višjo raven jezikovne avtonomije tako v delovnih kot zasebnih situacijah.

Program je namenjen vsem, ki želite obnoviti in izboljšati svoje znanje v angleščini na ravni A2.

Angleška konverzacija

Naučite se sproščeno in samozavestno sporazumevati v angleščini, razširite besedišče in izpopolnite izgovarjavo in intonacijo. S pogovori se bomo podali v različne situacije, kot so službeni sestanki, skupinske razprave, družabna srečanja. Ob prijetnem vzdušju v skupini boste z lahkoto aktivno in brez zadržkov spregovorili v angleščini.

Program je namenjen vsem, ki želite izboljšati konverzacijo v angleščini na ravni B1.

Excel - osnovni

Excel je eden najbolj razširjenih in priljubljenih računalniških programov za obdelavo podatkov. 
Na tečaju boste pridobili znanja, ki vam bodo v pomoč pri delu, šolanju ali doma. Izdelati boste znali enostavne tabele, izračunati podatke z uporabo osnovnih formul, razvrstiti in filtrirati podatke ter pripraviti pregledne grafikone.

Tečaj poteka v majhnih skupinah in na praktičnih primerih, tako da boste hitro pridobili potrebna znanja in spretnosti.

Excel - nadaljevalni

Excel je nepogrešljivo orodje za obdelavo velikih količin podatkov.

Na nadaljevalnem tečaju Excela boste nadgradili svoje znanje in postali še bolj učinkoviti pri svojem delu. Naučili se boste ustvarjati zahtevne tabele in grafikone, ki bodo lažje razumljivi vašim sodelavcem ali strankam, avtomatizirali boste naloge, ki vam bodo prihranile čas in trud, lažje analizirali podatke in sprejeli boljše odločitve.

Tečaj poteka v majhnih skupinah in na praktičnih primerih.

Skrivnosti finančne varnosti

Spoznajte finančne pojme in možnosti za izboljšanje osebnih financ. Razvijte veščine za sprejemanje ustreznih finančnih odločitev. Naučite se upravljati osebni proračun, izdelati finančni načrt ter uporabljati digitalne tehnologije za finančno uspešnost.

Obvladajte svoje finance in si zagotovite varno prihodnost!

 

Sodelujoči partnerji v konzorciju projekta:

 

Obdobje trajanja projekta: od 13. 10. 2023 do 30. 6. 2029

Vrednost projekta: 1.427.693,50 EUR

Ciljna skupina: odrasli, med katere bomo zajeli tudi tiste iz ranljivih skupin:

 • nižje izobraženi (srednješolsko izobraževanje – ISCED 3 ali manj),
 • aktivni, ki so stari 55 let ali več (zaposleni in brezposelni),
 • tujci.

 

Cilji projekta: pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih. Za doseganje ciljev pripravljamo sledeča izobraževanja:

 • javnoveljavni programi Usposabljanja za življenjsko uspešnost, namenjeni razvoju pismenosti (programi UŽU),
 • javnoveljavni program Slovenščina kot drugi in tuji jezik,
 • javnoveljavni program Začetna integracija priseljencev,
 • javnoveljavni program Računalniška pismenost za odrasle,
 • javnoveljavni programi Digitalna pismenost za odrasle,
 • sporazumevanje v tujih jezikih na različnih ravneh (nemščina, italijanščina, angleščina …),
 • pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti (programi pokrivajo področja finančnega načrtovanja, učenje učenja, časovno načrtovanje, podjetništvo, trajnost, zdrav življenjski slog …),
 • pridobivanje digitalnih kompetenc (teoretično in praktično spoznavanje dela z različnimi programskimi orodji, s programi Word, Excel, Power Point, uporaba interneta, e-pošte, e-banke, e-uprave, e-zdravja, uporaba pametnih telefonov in drugih digitalnih naprav, spoznavanje družbenih omrežij in umetne inteligence …),
 • programi za uporabo načel HACCPsistema,
 • programi priprave in opravljanje izpitov iz slovenskega jezika na več ravneh,
 • programi priprave na opravljanje izpitov iz tujih jezikov,
 • programi priprav na strokovna izpita iz upravnega postopka in opravljanje strokovnih izpitov iz upravnega postopka.

 

Načrtovani kazalniki:

 • v izobraževanja bo vključenih 1.942 udeležencev,
 • v letih trajanja projekta bomo s konzorcijskimi partnerji izvedli 248 izobraževalnih programov, od tega 28 javnoveljavnih.

 

 

                                              

Dodatne informacije:

 

Nastja Strnad
T: 04 280 48 22
kompetence@luniverza.si

 

 

Ostali projekti

Vsi projekti

Ne odlašajte,
vpišite se že danes

Vpis Vpis Vpis