Skip to main content

RaSTKo - Razvoj spretnosti in temeljnih kompetenc

Projekt sofinancirata Repubilka Slovenija, Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje Republike Slovenije in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada plus. http://www.evropskasredstva.si/ 

Ljudska univerza Kranj je na javnem razpisu Temeljne kompetence 2023-2029 Ministrstva za vzgojo in izobraževanje pridobila finančna sredstva za izvajanje projekta RaSTKo - Razvoj spretnosti in temeljnih kompetenc, ki se bo izvajal do junija 2029. Programi, ki se izvajajo v sklopu projekta, so za udeležence brezplačni. Pri izvajanju programov bomo sodelovali z različnimi izvajalci, strokovnimi delavci ter skušali pokriti različna področja za dvig spretnosti in kompetenc odraslih, še posebej ranljivih skupin.

Namen projekta: povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja za delovanje in odzivanje na tehnološke, demografske in podnebne spremembe v sodobni družbi.

Program Št. ur Termin

Predviden začetek izvajanja (ob zadostnem številu prijavljenih)

 

Spletna prijavnica

Nemščina - nadaljevalni tečaj    

40 četrtek 18.00 - 20.15 07.03.2024 PRIJAVA

Začetni tečaj italijanskega jezika

40 torek 18.00 - 20.15 05.03.2024 PRIJAVA

Angleščina - obnovitveni tečaj

40 ponedeljek 16.30 - 18.00 in četrtek 17.30 - 19.00 14.03.2024 PRIJAVA

Excel - osnovni

40 četrtek 17.00 - 20.00  14.03.2024 PRIJAVA

Nadaljevalni tečaj slovenskega znakovnega jezika

40 torek 17.00 - 19.15 09.04.2024 PRIJAVA

Javnoveljavni program Digitalna pismenost za odrasle

100 sreda 17.00 - 20.00  06.03.2024 PRIJAVA

Program priprav na strokovni izpit iz upravnega postopka - višja raven

30 dve soboti v maju in dve soboti v juniju od 8.30 dalje

11. 5. 2024 in 18. 5. 2024 (7 ur) 

1. 6. 2024 in 8. 6. 2024 (8 ur)

PRIJAVA

Excel - nadaljevalni

40 še ni določen    

Angleška konverzacija

40 še ni določen    

Zdravje na delovnem mestu

40 še ni določen    

Aromaterapija

40 še ni določen    

Nemščina - nadaljevalni tečaj 

Ich fare ans Mehr am Wohen ende. Ste tudi vi v zadregi, ko se vam ob uporabi nemščine dogajajo takšne napake? Obnovite in nadgradite znanje nemščine. Izpopolnite svoj govor, pisanje in izgovarjavo ter obogatite besedni zaklad. Naučite se samozavestne komunikacije v različnih situacijah tako v zasebnem kot poklicnem življenju.

Začetni tečaj italijanskega jezika

Skozi stoletja si je italijanščina prislužila sloves jezika umetnosti in ljubezni. Si predstavljate, da bi Romeo in Julija govorila kateri koli drug jezik? Naši izkušeni učitelji vas bodo popeljali skozi osnove italijanskega jezika, od besedišča preko uporabne slovnice do pogovornih fraz. V prijetnem in sproščenem vzdušju boste hitro usvojili znanja za osnovno sporazumevanje v italijanščini.

Angleščina - obnovitveni tečaj

Vstopite v svet samozavestne komunikacije in izpopolnite svoje jezikovne spretnosti v angleščini.

Obnovitveni tečaj angleščine se osredotoča na širjenje besedišča in izboljšanje slovničnih zmožnosti. Prinaša praktična orodja, ki jih potrebujete za učinkovito komuniciranje v različnih okoliščinah. Preko interaktivnih vaj ne boste pridobili le trdne jezikovne osnove, izboljšali svojega pisanja in govorjenja v angleščini, temveč tudi okrepili samozavest pri rabi jezika v vsakdanjih situacijah. Učenje bo dinamično in zabavno, kar vam bo omogočilo hitrejši napredek. Premagali boste jezikovne ovire, razširili svoje obzorje in dosegli višjo raven jezikovne avtonomije tako v delovnih kot zasebnih situacijah.

Program je namenjen vsem, ki želite obnoviti in izboljšati svoje znanje v angleščini na ravni A2.

Angleška konverzacija

Naučite se sproščeno in samozavestno sporazumevati v angleščini, razširite besedišče in izpopolnite izgovarjavo in intonacijo. S pogovori se bomo podali v različne situacije, kot so službeni sestanki, skupinske razprave, družabna srečanja. Ob prijetnem vzdušju v skupini boste z lahkoto aktivno in brez zadržkov spregovorili v angleščini.

Program je namenjen vsem, ki želite izboljšati konverzacijo v angleščini na ravni B1.

Excel - osnovni

Excel je eden najbolj razširjenih in priljubljenih računalniških programov za obdelavo podatkov. 
Na tečaju boste pridobili znanja, ki vam bodo v pomoč pri delu, šolanju ali doma. Izdelati boste znali enostavne tabele, izračunati podatke z uporabo osnovnih formul, razvrstiti in filtrirati podatke ter pripraviti pregledne grafikone.

Tečaj poteka v majhnih skupinah in na praktičnih primerih, tako da boste hitro pridobili potrebna znanja in spretnosti.

Excel - nadaljevalni

Excel je nepogrešljivo orodje za obdelavo velikih količin podatkov.

Na nadaljevalnem tečaju Excela boste nadgradili svoje znanje in postali še bolj učinkoviti pri svojem delu. Naučili se boste ustvarjati zahtevne tabele in grafikone, ki bodo lažje razumljivi vašim sodelavcem ali strankam, avtomatizirali boste naloge, ki vam bodo prihranile čas in trud, lažje analizirali podatke in sprejeli boljše odločitve.

Tečaj poteka v majhnih skupinah in na praktičnih primerih.

Nadaljevalni tečaj slovenskega znakovnega jezika

Nadgradite sporazumevanje z gluhimi ter bolje spoznajte njihov svet. Na tečaju boste po osvežitvi osnov razširili besedišče o družinskih članih, poklicih, uporabljali ednino, dvojino in množino in spoznavali nove glagole. Zagotovljenih bo veliko praktičnih vaj komuniciranja s kretnjami in z obrazno mimiko.

Program je namenjen  vsem, ki že poznate osnove slovenskega znakovnega jezika in želite nadgraditi svoje znanje.

Javnoveljavni program Digitalna pismenost za odrasle

Predstavljajte si, da bi na enem mestu pridobili celostno praktično znanje, kako uporabljati svoj pametni telefon, računalnik ali celo tablico za veliko področij svojega življenja in dela. Spotoma  boste spoznali še aktualne trende in izzive, ki jih prinašajo umetna inteligenca, robotizacija in digitalizacija družbe. Za lažje življenje se nam pridružite in izboljšajte svojo digitalno pismenost. 

Program priprav na strokovni izpit iz upravnega postopka - višja raven

Si želite z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka izboljšati zaposlitvene možnosti, ohraniti zaposlitev ali celo napredovati? Kot uradniki v različnih organih javne uprave (občine, upravne enote, socialni zavodi, FURS, inšpektorati, idr.) boste s tem programom bolje pripravljeni na izpit. Na pripravah na strokovni izpit se boste seznanili z vsemi pomembnimi temami iz upravnega postopka, od temeljnih načel do posebnih postopkov. V praktičnem delu pa boste preizkusili svoje znanje in spretnosti pri pripravi upravnih pisanj in aktov.

Naši predavatelji so strokovnjaki z bogatimi izkušnjami na področju javne uprave.  

*Za udeležence, ki uspešno opravijo program priprave, se lahko financira tudi strošek za enkratno opravljanje strokovnega izpita iz upravnega postopka pri Ministrstvu za javno upravo.

 

Sodelujoči partnerji v konzorciju projekta:

 

Obdobje trajanja projekta: od 13. 10. 2023 do 30. 6. 2029

Vrednost projekta: 1.427.693,50 EUR

Ciljna skupina: odrasli, med katere bomo zajeli tudi tiste iz ranljivih skupin:

 • nižje izobraženi (srednješolsko izobraževanje – ISCED 3 ali manj),
 • aktivni, ki so stari 55 let ali več (zaposleni in brezposelni),
 • tujci.

 

Cilji projekta: pridobitev in izboljšanje temeljnih kompetenc ter splošne izobraženosti odraslih. Za doseganje ciljev pripravljamo sledeča izobraževanja:

 • javnoveljavni programi Usposabljanja za življenjsko uspešnost, namenjeni razvoju pismenosti (programi UŽU),
 • javnoveljavni program Slovenščina kot drugi in tuji jezik,
 • javnoveljavni program Začetna integracija priseljencev,
 • javnoveljavni program Računalniška pismenost za odrasle,
 • javnoveljavni programi Digitalna pismenost za odrasle,
 • sporazumevanje v tujih jezikih na različnih ravneh (nemščina, italijanščina, angleščina …),
 • pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti (programi pokrivajo področja finančnega načrtovanja, učenje učenja, časovno načrtovanje, podjetništvo, trajnost, zdrav življenjski slog …),
 • pridobivanje digitalnih kompetenc (teoretično in praktično spoznavanje dela z različnimi programskimi orodji, s programi Word, Excel, Power Point, uporaba interneta, e-pošte, e-banke, e-uprave, e-zdravja, uporaba pametnih telefonov in drugih digitalnih naprav, spoznavanje družbenih omrežij in umetne inteligence …),
 • programi za uporabo načel HACCPsistema,
 • programi priprave in opravljanje izpitov iz slovenskega jezika na več ravneh,
 • programi priprave na opravljanje izpitov iz tujih jezikov,
 • programi priprav na strokovna izpita iz upravnega postopka in opravljanje strokovnih izpitov iz upravnega postopka.

 

Načrtovani kazalniki:

 • v izobraževanja bo vključenih 1.942 udeležencev,
 • v letih trajanja projekta bomo s konzorcijskimi partnerji izvedli 248 izobraževalnih programov, od tega 28 javnoveljavnih.

 

 

                                              

Dodatne informacije:

 

Nastja Strnad
T: 04 280 48 22
kompetence@luniverza.si

 

 

Ostali projekti

Vsi projekti

Ne odlašajte,
vpišite se že danes

Vpis Vpis Vpis