Skoči na glavno vsebino

Socialna aktivacija Gorenjske (sklop 2)

Naslov projekta: Socialna aktivacija Gorenjske (sklop 2)

Vodilni partner konzorcija: Ljudska univerza Kranj

Ostali partnerji v konzorciju: Ljudska univerza Jesenice

Obdobje trajanja projekta: od 23. 09. 2019 do 30. 09. 2022

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropski socialni sklad bosta v letih 2019 – 2022 sofinancirala projekt Socialne aktivacije Gorenjske (sklop 2). Glavni cilj projekta je nuditi vsebine izbrani ciljni skupini in na celovit način prispevati k reševanju problemov socialne izključenosti in tveganja revščine za udeleženke ter k izboljšanju njihove zaposljivosti.

 

Glavni cilji projekta:

  • razvoj socialnih kompetenc udeleženk,
  • dvig funkcionalnih kompetenc udeleženk za aktivno reševanje socialnih problematik,
  • dvig motivacije in opolnomočenje udeleženk za vstop na trg dela,
  • dvig oziroma pridobitev delovnih kompetenc tj. uporabnih znanj, spretnosti in sposobnosti za izboljšanje možnosti vstopa na trg dela,
  • okrepitev sodelovanja različnih deležnikov v lokalnem/regionalnem okolju, ki se aktivno ukvarjajo z udeleženkami.

 

Ciljna skupina:
Polnoletne ženske iz drugih kulturnih okolij z jezikovnimi ovirami, ki imajo dovoljenje za stalno bivanje ali slovensko državljanstvo in so:

  • upravičenke/prejemnice DSP ali
  • na podlagi ZUTD vpisane v evidenco brezposelnih oseb ali
  • na podlagi ZUTD vpisane v evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive ali
  • neaktivne osebe s kompleksno socialno problematiko.

 

 

Medkulturna knjižica receptov

 

Zgodbe o prihodu v Slovenijo

 

EU skladi

 

Dobre zgodbe LUK: 

 

Objave v medijih: 

 

Iris Zavelcina
T: 04 280 48 18
socialna-aktivacija@luniverza.si

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Projekt se izvaja v okviru OP EKP 2014–2020, 9. prednostne osi: »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, 9.1 prednostne naložbe: »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«, 9.1.2 specifičnega cilja: »Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela«

Ostali projekti

Vsi projekti

Ne odlašajte,
vpišite se že danes

Vpis Vpis Vpis