Organizator / organizatorka poslovanja

 

Vpisujemo v novo skupino s pričetkom predavanj v oktobru.

 

Iščete nove delovne izzive in možnosti za razvoj lastne kariere?

Vas mikajo veščine sodobnega in inovativnega poslovanja?

 

Program priprave za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) Organizator poslovanja vam nudi vsa tista znanja in kompetence, ki jih potrebujete za vaše poslovne priložnosti in zagotavljanje boljše prihodnosti na področju poslovanja, menedžmenta in podjetništva. Z udeležbo v programu boste pridobili še večjo strokovnost, spodbudili svojo ambicioznost in dokazali svojo inovativnost. 

 

Program je zasnovan na spektru temeljnih strokovnih znanj z ustreznih področij, kjer se prepletata teorija in praksa. Omogoča vam razvoj strokovnih in osebnostnih kompetenc ter takojšnji prenos in uporabo v neposredno delovno okolje.

 

Vsebina programa:

-         etično in uspešno poslovanje,

-         načrtovanje poslovanja s podporo informacijske tehnologije,

-         učinkovito vodenje in ravnanje z ljudmi,

-         razumevanje finančnih funkcij in računovodstva,

-         poslovno komuniciranje,

-         delovanje v timih.

 

 

·        Zagotovili si boste boljšo prihodnost.

·        Učili se boste od odličnih učiteljev/strokovnjakov.

·        Pridobili boste samozavest, postali boste neodvisni.

·        Razvili boste veščine sodobnega in inovativnega poslovanja.

·        Pridobili boste podjetniška znanja.

·        Pridobili boste najaktualnejša znanja za konkurenčnost podjetja in razvoj lastne kariere.

·        Pridobili boste znanja za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije.

 

 

PODATKI O PROGRAMU

 

Vrsta programa: priprave za pridobitev NPK Organizator / organizatorka poslovanja
 

Trajanje programa: 50 ur

 

Klasius-P

Poslovodenje in upravljanje (drugo) (3459)

 

Klasius-SRV

Šesta raven II: Izidi, certifikatni sistem NPK (26200)

 

Raven kvalifikacije

SOK 6, EOK 5

 

Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 

STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI
 Glej poklicni standard Organizator/ organizatorka poslovanja 03186710 in točko 11 Kataloga znanj.

POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

  • najmanj srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri
  • vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju poslovodenja in upravljanja, ki jih kandidat dokaže z delodajalčevim referenčnim pismom

 

 

Svetovanje:

 

 

 

Renata Dobnikar
T: 04 280 48 16

renata.dobnikar@luniverza.si

 

Prijava
 

 

 

Cenik

 

Koristne informacije:

NPK Nacionalne poklicne kvalifikacije