Organizator / organizatorka poslovanja

 

 

Izkoristite čas in se pripravite in prijavite na preverjanje in potrjevanje NPK že danes!

 

Iščete nove delovne izzive in možnosti za razvoj lastne kariere?

Vas mikajo veščine sodobnega in inovativnega poslovanja?

 

Program priprave za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) Organizator poslovanja vam nudi vsa tista znanja in kompetence, ki jih potrebujete za vaše poslovne priložnosti in zagotavljanje boljše prihodnosti na področju poslovanja, menedžmenta in podjetništva. Z udeležbo v programu boste pridobili še večjo strokovnost, spodbudili svojo ambicioznost in dokazali svojo inovativnost. 

 

Program je zasnovan na spektru temeljnih strokovnih znanj z ustreznih področij, kjer se prepletata teorija in praksa. Omogoča vam razvoj strokovnih in osebnostnih kompetenc ter takojšnji prenos in uporabo v neposredno delovno okolje.

 

Vsebina programa:

-         etično in uspešno poslovanje,

-         načrtovanje poslovanja s podporo informacijske tehnologije,

-         učinkovito vodenje in ravnanje z ljudmi,

-         razumevanje finančnih funkcij in računovodstva,

-         poslovno komuniciranje,

-         delovanje v timih.

 

Zakaj se odločiti za program:
 

·        Zagotovili si boste boljšo prihodnost.

·        Učili se boste od odličnih učiteljev/strokovnjakov.

·        Pridobili boste samozavest, postali boste neodvisni.

·        Razvili boste veščine sodobnega in inovativnega poslovanja.

·        Pridobili boste podjetniška znanja.

·        Pridobili boste najaktualnejša znanja za konkurenčnost podjetja in razvoj lastne kariere.

·        Pridobili boste znanja za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije.

 

 

PODATKI O PROGRAMU

 

Vrsta programa: priprave za pridobitev NPK Organizator / organizatorka poslovanja
 

Trajanje programa: 50 ur

 

Klasius-P

Poslovodenje in upravljanje (drugo) (3459)

 

Klasius-SRV

Šesta raven II: Izidi, certifikatni sistem NPK (26200)

 

Raven kvalifikacije

SOK 6, EOK 5
 

 

STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

 Glej poklicni standard Organizator/ organizatorka poslovanja 03186710 in točko 11 Kataloga znanj.


POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO
 

  • najmanj srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri
  • vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju poslovodenja in upravljanja, ki jih kandidat dokaže z delodajalčevim referenčnim pismom

 

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 

POTRJEVANJE
V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:

  1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

 

NAČINI PREVERJANJA

Praktično preverjanje in zagovor.

 

STOPITE V VAŠ NOV JUTRI Z LUK      smiley

Svetovanje:

 

 

 

Renata Dobnikar
T: 04 280 48 16

renata.dobnikar@luniverza.si

 

Prijava
 

Cenik

 

 

 

Koristne informacije:

NPK Nacionalne poklicne kvalifikacije