Socialni oskrbovalec na domu

 

Vpisujemo v novo skupino s pričetkom predavanj v oktobru.

 

Prijazno vabljeni na strokovno usposabljanje, kjer se opremite z znanjem in veščinami, ki so v današnjem času zelo pomembne.


Usposabljanje je namenjeno vsem, ki bi se radi usposobili za izvajanje pomoči na domu ali v
socialno varstvenih zavodih in ustanovah, ki izvajajo socialno oskrbo na domu.

Usposabljanje je namenjeno tudi vsem, ki v krogu družine že skrbite za starejše ali pa še boste,
saj boste na usposabljanju prejeli veliko spretnosti in znanj, s katerimo bo skrb za starejše lažja.

Usposabljanje poteka v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu.

Po zaključenem usposabljanju boste dobro pripravljeni za vključitev v postopek
pridobivanja certifikata NPK.         
          

Termin preverjanja in potrjevanje NPK Socialni oskrbovaledc na domu: 

-  junij 2020

 


Usposabljanje obsega 150 ur.

 

VSEBINA


strokovna in praktična znanja iz posameznih področij dela:
- socialno varstvo
- delo z uporabniškimi skupinami
- organizacija dela
- socialno vključevanje uporabnikov
- komunikacija
- ravnanje s pripomočki
- osebna oskrba
- prva pomoč
- gospodinjska pomoč
- zagotavljanje kvalitete dela v socialni oskrbiTEORETIČNI DEL bo potekal dvakrat na teden na LU Kranj v skladu z urnikom, ki ga
prejmete na informativnem srečanju.

PRAKTIČNI DEL bo potekal v specializirani učilnici v dogovoru z udeleženci.
 

INDIVIDUALNO PRAKTIČNO USPOSABLJANJE na terenu (z mentorico Socialno oskrbovalko na domu v obsegu 40 ur) se izvede v dogovoru z udeleženci.

 

 


 

Svetovanje:

 

 

 

Renata Dobnikar
T: 04 280 48 16

renata.dobnikar@luniverza.si

 

Prijava
 

 

Cenik

Koristne informacije:

NPK Nacionalne poklicne kvalifikacije
Strokovna usposabljanja za brezposelne