Termini preverjanja in potrjevanja NPK

Termini preverjanja in potrjevanja NPK

Razpisana preverjanja in potrjevanja na Ljudski univerzi Kranj:

NPK DATUM PREGLEDA PORTFOLIJA DATUM PREVERJANJA ZNANJA ROK PRIJAVE
Socialni oskrbovalec na domu      
Mladinski delavec 15. 02. 2023 01. 03. 2023 03. 02. 2023
Organizator poslovanja 14. 03. 2023 28. 03. 2023 03. 03. 2023
Skupnostni tolmač za albanski jezik 29. 03. 2023 11. 04. 2023 17. 03. 2023
Medkulturni mediator 06. 04. 2023 20. 04. 2023 27. 03. 2023
Knjigovodja      
Računovodja      
Aromaterapevt 21. 02. 2023 06. 03. 2023 14. 02. 2023
Inspicient      
Drogerist      
Pomočnik kuharja      
Vodovodar na javnih sistemih oskrbe s pitno vodo      

Izkoristite čas in se pripravite in prijavite na preverjanje in potrjevanje NPK že danes!

Za svetovanje in pomoč pri pripravi osebne zbirne mape smo vam na voljo: