Termini preverjanja in potrjevanja NPK

Termini preverjanja in potrjevanja NPK

Razpisana preverjanja in potrjevanja na Ljudski univerzi Kranj:

NPK DATUM PREGLEDA PORTFOLIJA DATUM PREVERJANJA ZNANJA ROK PRIJAVE
Socialni oskrbovalec na domu 18. 8. 2022 31. 8. 2022 12. 8. 2022
Mladinski delavec      
Organizator poslovanja      
Skupnostni tolmač za albanski jezik      
Medkulturni mediator      
Knjigovodja      
Računovodja      
Aromaterapevt 12. 9. 2022 26. 9. 2022 1. 9. 2022
Inspicient      
Drogerist      
Pomočnik kuharja      

Izkoristite čas in se pripravite in prijavite na preverjanje in potrjevanje NPK že danes!

 

Termini predstavitev postopka NPK in priprave osebnih zbirnih map:

Prijavite se do roka prijave na elektronski naslov: svetovanje@luniverza.si

Datum in ura: Lokacija: Rok prijave:
21. 9. 2022 ob 17.00 na daljavo - ZOOM 20. 9. 2022
19. 10. 2022 ob 17.00 na daljavo - ZOOM 18. 10. 2022
16. 11. 2022 ob 17.00 na daljavo - ZOOM 15. 11. 2022
15. 12. 2022 ob 17.00 na daljavo - ZOOM 14. 12. 2022
19. 1. 2023 ob 17.00 na daljavo - ZOOM 18. 1. 2023
23. 2. 2023 ob 17.00 na daljavo - ZOOM 22. 2. 2023

Za svetovanje in pomoč pri pripravi osebne zbirne mape smo vam na voljo: