Skip to main content
Tedni vseživljenjskega učenja 2023

Tedni vseživljenjskega učenja 2023

E-promocijska knjižica TVU 2023

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša promocijska kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. S projektom opozarjamo na vseprisotnost pa tudi pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih posameznik v svojem življenju prevzema. Vsi, ki projekt soustvarjamo, bodisi v vlogi izvajalcev prireditev bodisi kot udeleženci, prispevamo k udejanjanju slogana ‘Slovenija, učeča se dežela’.

Letošnje leto TVU praznujejo svojo 28. obletnico. Na prireditvah se povezujejo raznovrstni izvajalci izobraževanja in učenja ter udeleženci vseh generacij - od otrok v vrtcih in šolah, preko študentov, delovno aktivnega prebivalstva, vse do starejših v tretjem življenjskem obdobju. 
S prireditvami TVU razvijamo pozitiven odnos do vseh oblik, različnih vsebin in poti učenja ter pomagamo pri uresničevanju nacionalnih in evropskih strategij na področju izobraževanja.

Program TVU 2023 po tednih:

Program TVU od 15. 5. 2023 do 21. 5. 2023

Program TVU od 22. 5. 2023 do 28. 5. 2023

Program TVU od 29. 5. 2023 do 4. 6. 2023

Program TVU od 5. 6. 2023 do 11. 6. 2023

Program TVU od 12. 6. 2023 do 18. 6. 2023 

Program Parade učenja 2023

 

Vabimo vas k sodelovanju pri likovnem natečaju na temo Pozabljene obrti na Gorenjskem, ki ga razpisujemo v okviru TVU 2023.

Sodelujemo tudi v vseslovenskih akcijah, kjer lahko pripadniki različnih generacij sodelujete na področju, ki vam je še posebej pri srcu.

Akcije/teme TVU 2023:

 

Na voljo je veliko priložnosti za pridobivanje znanj, spretnosti in veščin ter druženja na različnih področjih.

Dogodki so dostopni resnično vsem, saj so BREZPLAČNI. Zato kar pogumno izkoristite priložnosti!

Prepričani smo, da vas bo zanimiv in pester program privabil k aktivni udeležbi.

Pridobivanja raznolikih znanj in spretnosti, spoznavanja novih ljudi in širjenja obzorij skupaj z vami se že veselimo.

Dodatne informacije:

Telefon: 04 280 48 19

E-naslov: tvu@luniverza.si