Skoči na glavno vsebino

Trgovec

Delo je zelo raznoliko, vključuje informiranje, svetovanje in pomoč strankam, poznavanje in prodajo blaga, skrb za kakovost celotnega prodajnega procesa. Kot prodajalec se lahko zaposlite v vseh vrstah trgovin.

 

Zakaj vpis v program?

Znano je, da dobrih prodajalcev vedno primanjkuje. Z zaključenim izobraževalnim programom trgovec - prodajalec pridobite ključna znanja in veščine, potrebne za kakovostno opravljanje tega poklica in posledično konkurenčno prednost na trgu dela. V sklopu programa boste vključeni v praktično usposabljanje z delom, izobrazili se boste na področju splošnih predmetov ter tudi temeljev gospodarstva, poslovanja trgovskega podjetja ter prodaje in upravljanja z blagom. Ni treba, da se vaša poklicna pot tu konča, saj je program odlično izhodišče za nadaljnji osebni in karierni razvoj. Omogoča vpis v ustrezne izobraževalne programe poklicno-tehniškega izobraževanja, po treh letih delovnih izkušenj pa tudi pristop k opravljanju poslovodskega izpita, kar pomeni, da lahko postanete vodja prodajalne ali se samozaposlite v lastnem podjetju.

 

Pogoji za vpis

Pogoj za vpis v 1. letnik programa TRGOVEC – PRODAJALEC je končana osnovna šola oziroma skrajšan program srednjega poklicnega izobraževanja. V višje letnike se lahko vpiše tisti, ki je v programih iste ali višje ravni opravil najmanj 2/3 izpitov predhodnega letnika.

Pogoj za vpis v program TRGOVEC – PREKVALIFIKACIJA je zaključena 3-letna srednja poklicna šola.

 

Trajanje izobraževanja

 • Šolanje za program Trgovec – prodajalec obsega 3 letnike in traja 2 šolski leti,
 • Šolanje za program Trgovec – prekvalifikacija pa traja eno šolsko leto.

 

Predmetnik

 • Slovenščina
 • Tuji jezik
 • Matematika
 • Umetnost
 • Naravoslovje
 • Družboslovje
 • Temelji gospodarstva
 • Poslovanje trgovskega podjetja
 • Prodaja blaga
 • Upravljanje z blagovno skupino živila
 • Interesne dejavnosti
 • Praktično usposabljanje z delom
 • Odprti kurikul

 

Za kandidate v programu prekvalifikacija se predmetnik določi na podlagi primerjave programov.

 

Izvajanje programa

Predavanja potekaja 2x do 3x na teden v popoldanskem času, od 17. do 20. ure.

 

Zaključek šolanja

Pozitivno opravljeni vsi izpiti in druge obveznosti.

Uspešno opravljen ZAKLJUČNI IZPIT (pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor).

 

Izpolnite E-PRIJAVO in poklicali vas bomo glede možnosti vpisa.

Ne odlašajte,
vpišite se že danes

Vpis Vpis Vpis