Skoči na glavno vsebino

UŽU - BIPS

Usposabljanje za življenjsko uspešnost - beremo in pišemo skupaj

Program je namenjen izboljševanju pismenosti in razvijanju bralne kulture pri vseh družinskih članih. Z namenom otrokom pomagati pri šolskem delu in učenju, se v program vključujejo starši in njihovi otroci, ki so v prvi triadi devetletke.

Program je zasnovan tako, da z različnimi pristopi usvajanj temeljnih znanj vzajemno starši učijo svoje otroke in otroci starše. Na ta način udeleženci obnovijo svoje spretnosti branja, pisanja in računanja ter se seznanijo z rabo računalnika. Starši spoznavajo različne načine spodbujanja otrok za učenje in šolsko delo ter razvijajo sodelovalno učenje, ob tem pa osvežijo tudi lastno znanje, ki jim pomaga, da lažje in aktivnejše pristopajo k reševanju vsakodnevnih problemov.

Usposabljanje poteka v obliki projektnega učenja v obsegu 75 ur enkrat do dvakrat tedensko in se zaključi v obdobju treh mesecev. Skupine štejejo do 14 udeležencev, ki jih vodita dva usposobljena mentorja.

Program je sestavljen iz različnih modulov, ki so zasnovani okrog določene teme npr.: spoznajmo se, prazniki in praznovanje, v knjižnici, moj domači kraj, pisanje razglednic, pripovedovanje najljubših pravljic, izdelava miselnih vzorcev, kaj bom ko bom velik, spoznavanje različnih poklicev, obisk gasilcev in vožnja z gasilskim avtomobilom, izdelava igrače, zaigrajmo z lutko, pohod v domači okolici, spoznavajmo računalnik, priprava zaključne slovesnosti, izdelava vabil, zaigrajmo pravljico Rdeča kapica.

Program je za udeležence brezplačen in je sofinanciran is Evropskega socialnega sklada.

Ostali projekti

Vsi projekti

Ne odlašajte,
vpišite se že danes

Vpis Vpis Vpis