Skoči na glavno vsebino

Ekonomski tehnik

V programu boste pridobili splošna in temeljna ekonomsko-poslovna znanja ter se naučili analitičnega mišljenja. Razvili boste organizacijske sposobnosti, sposobnosti timskega povezovanja in krepili podjetniško miselnost.

 

Zakaj vpis v program?

Z ekonomijo se dnevno srečujemo tako v našem zasebnem, kot tudi v poslovnem svetu. Ekonomski tehniki so bili in bodo temelj različnih gospodarskih dejavnosti. Iskanost profila ekonomskega tehnika je trenutno v porastu, saj se podjetja odpirajo na različne domače in tuje trge.

Kot ekonomski tehnik se lahko zaposlite na komercialnem področju, področju financ, računovodstva, na delovnih mestih v državni upravi, v malih in velikih podjetjih in v samostojnem podjetništvu.

Ekonomski tehnik je poklic, ki odpira številna vrata, lahko pa je tudi nadgradnja vašega sedanjega poklica.

 

Zaključek šolanja

Kandidati program končajo s poklicno maturo:

 • Slovenščina: pisno – ustno
 • Gospodarstvo: pisno – ustno
 • Tuji jezik ali matematika: pisno – ustno
 • Izdelek oziroma storitev in zagovor

 

Če ste maturo enkrat že opravili, se vam splošni predmeti priznajo, zato opravljate samo izpita iz dveh strokovnih predmetov.

Programi

Pogoji za vpis

 • uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje,
 • zaključen kateri koli program srednjega poklicnega izobraževanja,
 • zaključen dveletni program nižjega poklicnega izobraževanja.

 

Trajanje izobraževanja in izvajanje programa

Izobraževanje traja 3 leta. V tem času udeleženci poslušajo predavanja in opravljajo izpite za štiri letnike. Predavanja potekajo od oktobra do junija, 2-krat do 4-krat na teden v popoldanskem času, praviloma od 17. do 20. ure.

 

Predmetnik

 • Splošni predmeti
 • Poslovanje podjetij 
 • Poslovni projekti
 • Ekonomika poslovanja
 • Sodobno gospodarstvo
 • Komercialno poslovanje
 • Neposredno trženje
 • Upravno administrativno poslovanje
 • Praktično usposabljanje pri delodajalcu

 

Izpolnite E-PRIJAVO in poklicali vas bomo glede možnosti vpisa.

Pogoji za vpis

Vpišejo se lahko kandidati, ki so končali enega od triletnih programov:

 • trgovec – prodajalec,
 • poslovni tajnik,
 • administrator.

 

Trajanje izobraževanja in izvajanje programa

Izobraževanje traja dve leti in omogoča pridobitev poklica ekonomski tehnik. Predavanja potekajo od oktobra do maja, 2-krat do 3-krat na teden v popoldanskem času, praviloma od 17. do 20. ure.  Obvezno je tudi praktično usposabljanje pri delodajalcu.


Predmetnik

 • Splošni predmeti za dva letnika
 • Poslovanje podjetij s projekti
 • Ekonomika
 • Delovanje gospodarstva /dva vsebinska sklopa/
 • Komercialno poslovanje /trije vsebinski sklopi/
 • Neposredno trženje
 • Odprti kurikul: Podjetništvo
 • Praktično usposabljanje pri delodajalcu

 

Izpolnite E-PRIJAVO in poklicali vas bomo glede možnosti vpisa.

Pogoji za vpis

Končani vsaj štirje letniki katere koli srednje šole z maturo ali brez.

 

Trajanje izobraževanja in izvajanje programa

Izobraževanje traja eno leto in omogoča pridobitev poklica ekonomski tehnik. Predavanja potekajo od oktobra do maja, 2-krat do 3-krat na teden v popoldanskem času, praviloma od 17. do 20. ure.  Obvezno je tudi praktično usposabljanje pri delodajalcu.

 

Predmetnik

 • Poslovanje podjetij s projekti
 • Ekonomika
 • Delovanje gospodarstva /dva vsebinska sklopa/
 • Komercialno poslovanje /trije vsebinski sklopi/
 • Neposredno trženje
 • Odprti kurikul: Podjetništvo
 • Praktično usposabljanje pri delodajalcu

 

Izpolnite E-PRIJAVO in poklicali vas bomo glede možnosti vpisa.

Ne odlašajte,
vpišite se že danes

Vpis Vpis Vpis