Skip to main content
Začetna integracija priseljencev (ZIP) 2023 - 2024

Začetna integracija priseljencev (ZIP) 2023 - 2024

Javno naročilo »Izvajanje programa učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo v obliki enotnega programa Začetna integracija priseljencev (ZIP)«

 
 
 

Naročnik:

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

 

Trajanje projekta:

15.6.2023 do 30. 4. 2024

 

Free Slovenian language courses - Initial Integration of Immigrants (ZIP) 

 

Namen:

Učenje slovenskega jezika in seznanjanje s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo RS. Proces učenja slovenskega jezika vsebuje vsebine iz življenja in dela, ki krepijo vključevanje priseljencev v slovensko družbo.

Program začetne integracije priseljencev je namenjen tujcem, ki niso državljani Evropske unije.

Za vključitev v program je potrebno Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo v enotnem programu. Potrdilo za brezplačno udeležbo v programu izda upravna enota kraja bivanja.

Tečaji se izvajajo v obsegu 180 ali 60 + 120 ur, odvisno od dovoljenja za prebivanje, ki ga imate. Možno se bo vključiti v dopoldanske ali popoldanske tečaje. Tečaji bodo potekali dvakrat do trikrat na teden po 4 pedagoške ure.

 

Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (Uradni list RS, št. 70/12, 58/16 in 70/21)

Obvezni dokumenti za vključitev v program:

  • Originalno potrdilo, prejeto z upravne enote kraja bivanja na podlagi vloženega zahtevka za brezplačno udeležbo v programu (zahtevek ni ustrezno dokazilo).
  • Veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, potni list, …).

 

PRIJAVA

Spletna prijava: v program se prijavite TUKAJ.

         ALI

Preko telefona nam sporočite ime in priimek, telefon ter e-naslov, na katerega boste prejeli povabilo na vpis in testiranje. Glede na rezultate testiranja bomo pripravili osebni izobraževalni načrt in določili začetek izobraževanja.

T: 04 280 48 00

E-naslov: informator@luniverza.si

 

Informacije za tujce

 

Izvajanje programa učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo v obliki enotnega programa Začetna integracija priseljencev (ZIP) sofinancirata Evropska unija iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) in Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov.