Skoči na glavno vsebino

Predšolska vzgoja

Pomočnik vzgojitelja pomaga vzgojitelju pri izpeljavi vzgojnega dela, spodbuja otroka, da razvije spretnosti, kako skrbeti zase, in ustvarja prijazno ozračje. Otrokom nudi možnosti in spodbude za raziskovanje, opazovanje in eksperimentiranje.

Kot vzgojitelj predšolskih otrok boste v vrtcu opravljali delo pomočnika diplomiranega vzgojitelja, lahko pa se tudi samozaposlite in to delo opravljate na domu.

Programi

Pogoji za vpis

 • uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje,
 • zaključen kateri koli program srednjega poklicnega izobraževanja,
 • zaključen dveletni program nižjega poklicnega izobraževanja.

 

Trajanje izobraževanja in izvajanje programa

Izobraževanje traja 3 leta. V tem času udeleženci poslušajo predavanja in opravljajo izpite za štiri letnike. Predavanja potekajo od oktobra do junija, 2-krat do 4-krat na teden v popoldanskem času, praviloma od 17. do 20. ure.

 

Predmetnik

Splošnoizobraževalni predmeti:

 • Slovenščina
 • Matematika
 • Tuji jezik
 • Umetnost
 • Zgodovina
 • Geografija
 • Sociologija
 • Psihologija
 • Fizika
 • Kemija
 • Biologija

 

Strokovni moduli:

 • Veščine sporazumevanja
 • Pedagogika in pedagoški pristopi v predš. obdobju
 • Razvoj in učenje predšolskega otroka
 • Varno in zdravo okolje
 • Kurikulum oddelka v vrtcu
 • Igre za otroke
 • Ustvarjalno izražanje (jezikovno izražanje, likovna vzgoja, glasbena vzgoja, plesno-gibalna vzgoja)
 • Matematika za otroke
 • Jezikovno izražanje otrok
 • Naravoslovje za otroke
 • Družboslovje za otroke
 • Informacijsko-komunikacijska tehnologija
 • Multimedije
 • Vključevanje otrok s posebnimi potrebami
 • Zakonodaja in Evropska unija
 • Načrtovanje in izvedba dejavnosti v vrtcu

 

Praktično izobraževanje:

 • Praktično usposabljanje z delom (v vrtcu)

 

Zaključek šolanja

Pozitivno opravljeni vsi izpiti in druge obveznosti.

Uspešno opravljena POKLICNA MATURA (pisni in ustni izpit iz Slovenščine, pisni in ustni izpit iz Matematike ali Angleščine, pisni in ustni izpit iz Vzgoje predšolskega otroka, Izpitni nastop in zagovor).

Program je primeren za vse, ki si želite v enem letu pridobiti srednješolsko strokovno izobrazbo in se zaposliti v vrtcu.

 

Pogoji za vpis

 • uspešno zaključeni vsaj štirje letniki srednje strokovne šole ali gimnazije ali
 • uspešno zaključen kateri koli 4-letni srednješolski program.

 

Trajanje izobraževanja in izvajanje programa

Izobraževanje traja eno leto. V tem času udeleženci poslušajo predavanja in opravljajo izpite po predmetniku. Predavanja potekajo od oktobra do maja, 3-krat do 4-krat na teden v popoldanskem času, od 17. do 20. ure.

 

Predmetnik

 • Komunikacijske veščine
 • Predšolska pedagogika
 • Razvojna psihologija
 • Varnost in zdravje v vrtcu
 • Kurikulum oddelka v vrtcu
 • Likovno, glasbeno in plesno izražanje
 • Naravoslovje in družboslovje za otroke
 • Igre za otroke

 

Praktično izobraževanje:

 • Praktično usposabljanje z delom (v vrtcu)

 

Zaključek šolanja

 • Uspešno opravljeni vsi izpiti in druge obveznosti (80 % udeležba pri hospitacijah in praktičnem pedagoškem delu, izdelava pisnega poročila).
 • Uspešno opravljena POKLICNA MATURA (pisni in ustni izpit iz Slovenščine, pisni in ustni izpit iz Matematike ali Angleščine, pisni in ustni izpit iz Vzgoje predšolskega otroka, Izpitni nastop in zagovor).

Ne odlašajte,
vpišite se že danes

Vpis Vpis Vpis