Pridobitev izobrazbe

 

 

RAZPIS ZA VPIS ŠOLSKO LETO 2019/2020

 

Programi:

 

 

 

 

Možnosti sofinanciranja

Z uspešnim zaključkom programa, s katerim si pridobite višjo izobrazbeno raven, ste lahko upravičeni do sofinanciranja šolnine do vključno 2.500 EUR. Več informacij: javni razpis za povračilo šolnin.