Pridobitev izobrazbe

 

VPIS: 2.9. do 27.9.2019

 

INFORMATIVNI DAN: 4. 9. 2019 OB 16:00

 

RAZPIS ZA VPIS ŠOLSKO LETO 2019/2020

 

Programi:

 

 

 

 

Možnosti sofinanciranja

Z uspešnim zaključkom programa, s katerim si pridobite višjo izobrazbeno raven, ste lahko upravičeni do sofinanciranja šolnine do vključno 2.500 EUR. Več informacij: javni razpis za povračilo šolnin.