Bolničar – negovalec

 

Program je primeren za vse, ki vas veseli delo s starejšimi, pomoči potrebnimi, in ste komunikativni, razumevajoči in sočutni? Vse več ljudi potrebuje strokovno nego in pomoč, prav tako prijaznost in pozornost, zato je poklic bolničar – negovalec vse bolj iskan, tako doma kot tudi v tujini.


Zaposlitvene možnosti
Kot BOLNIČAR
NEGOVALEC se lahko zaposlite v domovih za starejše in bolnicah, zadnje čase pa je vse več potreb tudi po negi starostnikov ali bolnikov na domu.

Pogoji za vpis:
•  uspešno zaključeno osnovnošolsko izobraževanje,
•  zaključen katerikoli program srednjega poklicnega izobraževanja,
•  zaključen dveletni program nižjega poklicnega izobraževanja.

 


Trajanje izobraževanja
Izobraževanje traja 2 leti. V tem času udeleženci poslušajo predavanja in opravljajo izpite za tri letnike.

Predavanja se začnejo v mesecu oktobru.

Predmetnik
 SPLOŠNOIZOBRAŽEVALNI PREDMETI

• Slovenščina
• Matematika
• Tuj jezik
• Umetnost
• Družboslovje
• Naravoslovje

 
STROKOVNI MODULI
• Nega in oskrba
• Varovanje zdravja in okolja
• Etika in komunikacija
• Gospodinjstvo
• Prehrana in dietetika
• Gerontologija – paliativa
• Zgradba in delovanje človeškega telesa
• Informatika
 
PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
• Praktični pouk – kabinetne vaje
• Vodena praksa

Izvajanje programa
Predavanja potekajo 2x do 4x na teden v popoldanskem času, od 17. do 20. ure.

Zaključek šolanja
Pozitivno opravljeni vsi izpiti in druge obveznosti. Uspešno opravljen ZAKLJUČNI IZPIT (pisni in ustni izpit iz slovenščine, storitev in zagovor).