Ekonomski tehnik – PTI

 

Vas zanima področje ekonomije in poslovnega sveta? Se želite naučiti osnov vodenja in poslovanja, sodobnih trendov na področju trženja, krepiti podjetniško miselnost in stopiti na samostojno pot?

 

 

Potem je poklic ekonomski tehnik pravi za vas. V  programu boste pridobili splošna in temeljna ekonomsko-poslovna znanja ter se naučili analitičnega mišljenja. Razvili boste organizacijske sposobnosti, sposobnosti timskega povezovanja in krepili podjetniško miselnost.

 

 

Zakaj vpis v program?

Z ekonomijo se dnevno srečujemo tako v našem zasebnem, kot tudi v poslovnem svetu. Ekonomski tehniki so bili in bodo temelj različnih gospodarskih dejavnosti. Iskanost profila ekonomskega tehnika je trenutno v porastu, saj se podjetja odpirajo na različne domače in tuje trge.

Kot ekonomski tehnik se lahko zaposlite na komercialnem področju, področju financ, računovodstva, na delovnih mestih v državni upravi, v malih in velikih podjetjih in v samostojnem podjetništvu.

Ekonomski tehnik je poklic, ki odpira številna vrata, lahko pa je tudi nadgradnja vašega sedanjega poklica.

 

Pogoji za vpis
Vpišejo se lahko kandidati, ki so končali enega od triletnih programov:

•  trgovec – prodajalec,
•  poslovni tajnik,
•  administrator.

 

Predavanja
Potekajo od oktobra do maja, 2-krat do 3-krat na teden v popoldanskem času, praviloma od 17. do 20. ure. Izobraževanje traja dve leti in omogoča pridobitev poklica ekonomski tehnik. Obvezno je tudi praktično usposabljanje pri delodajalcu.


Predmetnik

•  Splošni predmeti za dva letnika

•  Poslovanje podjetij s projekti
•  Ekonomika
•  Delovanje gospodarstva /dva vsebinska sklopa/
•  Komercialno poslovanje /trije vsebinski sklopi/
•  Neposredno trženje
•  Odprti kurikul: Podjetništvo

•  Praktično usposabljanje pri delodajalcu

 


Zaključek šolanja
Kandidati program končajo s poklicno maturo:

• SLOVENŠČINA: pisno – ustno
• GOSPODARSTVO: pisno – ustno
• TUJI JEZIK ALI MATEMATIKA: pisno – ustno
• IZDELEK OZIROMA STORITEV IN ZAGOVOR