Predšolska vzgoja – poklicni tečaj

 

Iščete svoje poslanstvo, vam otroci narišejo nasmeh in ste prepričani, da bi vam bilo delo z njimi v veselje? 

 

 

Morda pa je poklic pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok tisti, ki vas lahko izpopolni in s katerim lahko veliko doprinesete vzgoji otrok. Pomočnik vzgojitelja pomaga vzgojitelju pri izpeljavi vzgojnega dela, spodbuja otroka, da razvije spretnosti, kako skrbeti zase, in ustvarja prijazno ozračje. Otrokom nudi možnosti in spodbude za raziskovanje, opazovanje in eksperimentiranje.

 

Program je primeren za vse, ki si želite v enem letu pridobiti srednješolsko strokovno izobrazbo in se zaposliti v vrtcu.


Zaposlitvene možnosti
Kot VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK boste v vrtcu opravljali delo pomočnika diplomiranega vzgojitelja, lahko pa se tudi samozaposlite in to delo opravljate na domu.

Pogoji za vpis:

• uspešno zaključeni vsaj štirje letniki srednje strokovne šole ali gimnazije ali
• uspešno zaključen kateri koli 4-letni srednješolski program.

 

Trajanje izobraževanja in izvajanje programa
Izobraževanje traja eno leto. V tem času udeleženci poslušajo predavanja in opravljajo izpite po predmetniku.
Predavanja potekajo od oktobra do maja, 3-krat do 4-krat na teden v popoldanskem času, od 17. do 20. ure.

Predmetnik
• Komunikacijske veščine
• Predšolska pedagogika
• Razvojna psihologija 
• Varnost in zdravje v vrtcu
• Kurikulum oddelka v vrtcu
• Likovno, glasbeno in plesno izražanje
• Naravoslovje in družboslovje za otroke
• Igre za otroke

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
Praktično usposabljanje z delom (v vrtcu)


Zaključek šolanja
•  Uspešno opravljeni vsi izpiti in druge obveznosti (80 % udeležba pri hospitacijah in praktičnem pedagoškem delu, izdelava pisnega poročila).
•  Uspešno opravljena POKLICNA MATURA (pisni in ustni izpit iz Slovenščine, pisni in ustni izpit iz Matematike ali Angleščine, pisni in ustni izpit iz Vzgoje predšolskega otroka, Izpitni nastop in zagovor).