Predšolska vzgoja – poklicni tečaj


Vas veseli delo s predšolskimi otroki, ste ustvarjalni, komunikativni, razumevajoči, igrivi in veseli ter hkrati odgovorni in skrbni?

 

Program je primeren za vse, ki si želite v enem letu pridobiti srednješolsko strokovno izobrazbo in se zaposliti v vrtcu.


Zaposlitvene možnosti
Kot VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK boste v vrtcu opravljali delo pomočnika diplomiranega vzgojitelja, lahko pa se tudi samozaposlite in to delo opravljate na domu.

Pogoji za vpis:

• uspešno zaključeni vsaj štirje letniki srednje strokovne šole ali gimnazije ali
• uspešno zaključen kateri koli 4-letni srednješolski program.

 

Trajanje izobraževanja in izvajanje programa
Izobraževanje traja eno leto. V tem času udeleženci poslušajo predavanja in opravljajo izpite po predmetniku.
Predavanja potekajo od oktobra do maja, 3-krat do 4-krat na teden v popoldanskem času, od 17. do 20. ure.

Predmetnik
• Komunikacijske veščine
• Predšolska pedagogika
• Razvojna psihologija 
• Varnost in zdravje v vrtcu
• Kurikulum oddelka v vrtcu
• Likovno, glasbeno in plesno izražanje
• Naravoslovje in družboslovje za otroke
• Igre za otroke

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
Praktično usposabljanje z delom (v vrtcu)


Zaključek šolanja

•  Uspešno opravljeni vsi izpiti in druge obveznosti (80 % udeležba pri hospitacijah in praktičnem pedagoškem delu,
izdelava pisnega poročila).

•  Uspešno opravljena POKLICNA MATURA (pisni in ustni izpit iz Slovenščine, pisni in ustni izpit iz Matematike ali Angleščine,
pisni in ustni izpit iz Vzgoje predšolskega otroka, Izpitni nastop in zagovor).