Računovodja / računovodkinja

 

Vpisujemo v novo skupino.

Pričetek predavanj 22.10.2020.

 

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki vas zanima in bi se radi usposobili za delo v računovodstvu in poteka v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo Računovodja / računovodkinja.

 

Po zaključenem usposabljanju boste dobro pripravljeni za vključitev v postopek

pridobivanja certifikata NPK.   VSEBINA:

• Organizacija računovodstva in zakonodaja, ki jo mora poznati računovodja
• Dolgoročna sredstva in vrednotenje premoženja
• Stroški poslovanja, odhodki in prihodki
• Oblikovanje in vodenje evidenc o terjatvah in obveznostih
• Blagajniško poslovanje
• Vrednotenje in obračun poslovanja
• Zaključni račun


 

Potek usposabljanja:

1x do 2x  tedensko po 5 izobraževalnih ur na LU Kranj v skladu z urnikom, ki ga
prejmete na informativnem srečanju.


 

PODATKI O PROGRAMU
 

Vrsta programa: priprave za pridobitev NPK Računovodja / računovodkinja

 

Trajanje programa: 110 ur

 

Klasius-P

Računovodstvo in revizija (0411)

 

Klasius-SRV

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

 

Raven kvalifikacije

SOK 6, EOK 5


 

STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Računovodja / računovodkinja in točko 11 Kataloga znanj.


POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 

  • Srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba.

 

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

  1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.


NAČINI PREVERJANJA

Praktično preverjanje in zagovor.

 

enlightened Termin preverjanja in potrjevanja NPK: 

       02.12.2020 pregled map
       16.12.2020 neposredno preverjanje

       
        Prijave so možne do 25.11.2020.

 

 

 

 

STOPITE V VAŠ NOV JUTRI Z LUK      smiley

 

Svetovanje:

 

 

 

Renata Dobnikar
T: 04 280 48 16

renata.dobnikar@luniverza.si


 

Prijava
 

 

Cenik 


Akcija JESEN 2020

 

Koristne informacije:

NPK Nacionalne poklicne kvalifikacije