Računovodja / računovodkinja

 

NPK preverjanje in potrjevanje:     06.6.2019 pregled map        20.6.2019 preverjanje

 

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki vas zanima in bi se radi usposobili za delo v računovodstvu in poteka v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo Računovodja / računovodkinja.

 

Po zaključenem usposabljanju boste dobro pripravljeni na opravljanje IZPITA za pridobitev certifikata NPK in s tem novega poklicnega profila.



Prijazno vabljeni na strokovno usposbljanje, kjer se opremite z znanjem in veščinami, ki so danes potrebna skoraj pri vsakem poklicnem profilu.
 

Pogoji za vključitev:

• srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba
 

Potek usposabljanja:

Potek 110-urnega usposabljanja:

2x tedensko po 5 izobraževalnih ur na LU Kranj v skladu z urnikom, ki ga
prejmete na informativnem srečanju.


Vsebina:

• Organizacija računovodstva in zakonodaja, ki jo mora poznati računovodja
• Dolgoročna sredstva in vrednotenje premoženja
• Stroški poslovanja, odhodki in prihodki
• Oblikovanje in vodenje evidenc o terjatvah in obveznostih
• Blagajniško poslovanje
• Vrednotenje in obračun poslovanja
• Zaključni račun

 

 

Svetovanje:

 

 

Renata Dobnikar
T: 04 280 48 16

renata.dobnikar@luniverza.si


 

Prijava
 

 

Koristne informacije:


Akcija zima 2019
 


NPK Nacionalne poklicne kvalifikacije