Računovodja / računovodkinja

 

VPIS V PROGRAM OD 13. 1. DO 14. 2. 2020.

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki vas zanima in bi se radi usposobili za delo v računovodstvu in poteka v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo Računovodja / računovodkinja.

 

Po zaključenem usposabljanju boste dobro pripravljeni za vključitev v postopek

pridobivanja certifikata NPK.   

 

Termin preverjanja in potrjevanje NPK Računovodja/Knjigovodja: 

19.3.2020 - pregled map

2.4.2020 - preverjanje     Prijazno vabljeni na strokovno usposbljanje, kjer se opremite z znanjem in veščinami, ki so danes potrebna skoraj pri vsakem poklicnem profilu.
 

Pogoji za vključitev:

• srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba
 

Potek usposabljanja:

Potek 110-urnega usposabljanja:

2x tedensko po 5 izobraževalnih ur na LU Kranj v skladu z urnikom, ki ga
prejmete na informativnem srečanju.


Vsebina:

• Organizacija računovodstva in zakonodaja, ki jo mora poznati računovodja
• Dolgoročna sredstva in vrednotenje premoženja
• Stroški poslovanja, odhodki in prihodki
• Oblikovanje in vodenje evidenc o terjatvah in obveznostih
• Blagajniško poslovanje
• Vrednotenje in obračun poslovanja
• Zaključni račun

 

 

Svetovanje:

 

 

 

Renata Dobnikar
T: 04 280 48 16

renata.dobnikar@luniverza.si


 

Prijava
 

Akcija ZIMA 2020

 

Cenik 

 

Koristne informacije:

NPK Nacionalne poklicne kvalifikacije