Računovodja / računovodkinja

Vpis v program je še možen. Pričetek predavanj 4.4.2022

 

Delovni dan ima 8 ur. Vam se pa zdi, da bi potrebovali še vsaj dve uri več, da bi uspešno opravili vse na seznamu?
 

Spoznajte ozadje programov, s katerimi vsak dan delate, in si optimizirajte svoje delo.

 

Na Ljudski univerzi Kranj vam nudimo strokovno usposabljanje RAČUNOVODJA,
v živo in/ali na daljavo.

 

Udobno in časovno učinkovito.

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki vas zanima in bi se radi usposobili za delo v računovodstvu in poteka v skladu s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo Računovodja / računovodkinja.

 

Po zaključenem usposabljanju boste dobro pripravljeni za vključitev v postopek

pridobivanja certifikata NPK.   VSEBINA:

• Organizacija računovodstva in zakonodaja, ki jo mora poznati računovodja
• Dolgoročna sredstva in vrednotenje premoženja
• Stroški poslovanja, odhodki in prihodki
• Oblikovanje in vodenje evidenc o terjatvah in obveznostih
• Blagajniško poslovanje
• Vrednotenje in obračun poslovanja
• Zaključni račun

 

Kako bo potekalo usposabljanje?

1x do 2x  tedensko po 5 izobraževalnih ur na LU Kranj v skladu z urnikom, ki ga
prejmete na informativnem srečanju.

 

 

Mnenja udeležencev:

»Usposabljanje priporočam vsem, ki delajo v računovodstvu in bi radi razumeli to logiko zadaj. Zdi se mi tudi najboljši začetek za nekoga, ki še ne dela v tem, pa bi.« (Neja)
 

»Zdaj vsaj vem, kako se knjiži, kaj je treba delati, vsaj zastopim, vem, za kaj se gre. Zaradi usposabljanja sem v službi pridobila za 200 EUR boljšo plačo. Je pa v službi tudi negotova situacija, ampak bi šla sedaj zagotovo bolj samozavestno na razgovor tudi kam drugam.« (Andreja)

 

Zavedamo se, da je čas dragocen. Več znanja pa vam prinese več časa.

 

PODATKI O PROGRAMU
 

Vrsta programa: priprave za pridobitev NPK Računovodja / računovodkinja

 

Trajanje programa: 110 ur ( 1 x na teden ob ponedeljkih od 16.30 do 19.30)

 

Pričetek programa: 4.4.2022

 

Klasius-P

Računovodstvo in revizija (0411)

 

Klasius-SRV

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

 

Raven kvalifikacije

SOK 6, EOK 5


 

STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Računovodja / računovodkinja in točko 11 Kataloga znanj.


POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 

  • Srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba.

 

Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

  1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
  2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
  3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.


NAČINI PREVERJANJA

Praktično preverjanje in zagovor.

 

STOPITE V VAŠ NOV JUTRI Z LUK      smiley

 

Svetovanje:

 

 

 

Renata Dobnikar
T: 04 280 48 16

renata.dobnikar@luniverza.si


 

Prijava
 

 

Cenik 

 

 

 

Koristne informacije:

NPK Nacionalne poklicne kvalifikacije