Skip to main content
Začetna integracija priseljencev (ZIP) 2021 - 2023

Začetna integracija priseljencev (ZIP) 2021 - 2023

JN »Izvajanje programa učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo v obliki enotnega programa Začetna integracija priseljencev (ZIP)«

 

Naročnik:

Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov

 

Trajanje projekta:

1. 11. 2021 do 31. 10. 2023

 

Namen:

Učenje slovenskega jezika in seznanjanje s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo RS. Proces učenja slovenskega jezika vsebuje vsebine iz življenja in dela, ki krepijo vključevanje priseljencev v slovensko družbo.

Program začetne integracije priseljencev je namenjen tujcem, ki niso državljani Evropske unije. Potrdilo za brezplačno udeležbo v programu pridobijo na upravni enoti kraja bivanja, kjer podajo zahtevek za brezplačno učenje slovenščine v skupnem obsegu največ 180 ur. 

Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (Uradni list RS, št. 70/12, 58/16 in 70/21) – povezava na http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED5966

 

Obvezni dokumenti za vključitev v program:

  • Originalno potrdilo, prejeto z upravne enote kraja bivanja na podlagi vloženega zahtevka za brezplačno udeležbo v programu (zahtevek ni ustrezno dokazilo).
  • Veljaven osebni dokument (osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, potni list, …).
     

Informativne prijave sprejemamo preko telefona 04 280 48 00 ali elektronske pošte informator@luniverza.si v kateri nam sporočite ime in priimek, telefon ter e-naslov, na katerega boste prejeli povabilo na testiranje in vpis. Glede na rezultate testiranja bomo pripravili osebni izobraževalni načrt in določili začetek izobraževanja.

Neprijavljenih kandidatov ne sprejemamo.

 

Izvajanje programa učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo v obliki enotnega programa Začetna integracija priseljencev (ZIP) sofinancirata Evropska unija iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) – 75% in Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov – 25%.