Kakovost


Kakovost je ena izmed pomembnejših vrednot LU Kranj, na podlagi katere si nenehno prizadevamo za vsestranski razvoj in napredek naše organizacije ter za zadovoljstvo naših udeležencev izobraževanja, predavateljev in zaposlenih.

Zavezujemo se, da udeležencem izobraževanja, zaposlenim, zunanjim sodelavcem, poslovnim partnerjem ter drugim interesnim skupinam zagotavljamo standarde kakovosti opredeljene v izjavi o kakovosti LUK.